Majątek po zmarłym bez testamentu – kto dziedziczy?

W momencie, gdy osoba zmarła pozostawia po sobie spisany testament, a swój majątek przepisuje jednej lub kilku osobom zazwyczaj nie występują problemy z jego przyznaniem lub podziałem. Takie działania odbywają się u notariusza lub w najgorszym wypadku na drodze postępowania sądowego. Sytuacja wydaje się bardziej skomplikowana, gdy zmarły nie pozostawia …

Back to Top