Podział majątku po rozwodzie a kredyt hipoteczny

Gdy jesteśmy w jednym związku nasza sytuacja majątkowa nie stanowi zazwyczaj najmniejszego problemu dla żadnej ze stron. Sytuacja zaczyna się nieco komplikować, kiedy to jednak zdecydujemy się na rozstanie a jedynym, co łączy pozostają wspólnie zaciągnięte zobowiązania kredytowe.

Trudności podczas rozwodu

Na wiele rozmaitych trudności mogą napotkać osoby, które po rozwodzie chcą podzielić swój majątek. Szczególnie, jeżeli razem zaciągnęli kredyt hipoteczny. Sytuacja jest wtedy raczej bardzo skomplikowana i czasami może wymagać profesjonalnego wsparcia ze strony kancelarii prawniczej. Trzeba pamiętać, że mimo rozwodu, małżonkowie dalej są dłużnikami banku i figuruję na liście płatników kredytu.

sad-okregowy

Kredyt a rozwód

Nadal muszą razem spłacać raty kredytu, który został przez nich zaciągnięty. Banku nie interesuje, jaka sytuacja wystąpiła między nimi i czy potrafią się dogadać, czy nie. Sąd dzieląc majątek wspólny, dzieli tylko aktywa. Nie dzieli natomiast innych zobowiązań, takich jak na przykład kredyty. Nie ma również sytuacji, w której sąd zwolniłby jednego z małżonków ze spłaty kredytu, a drugiemu nakazał płacenie.

Jedyną sytuacją, w której bank może zgodzić się na przejęcie kredytu przez jednego ze współmałżonków jest ta, gdy jego dochody są znacznie wyższe niż drugiego współmałżonka. Wtedy byli małżonkowie zawierają porozumienie, na podstawie którego jedna osoba spłaca kredyt, a tym samym otrzymuje na własność cała nieruchomość.

Różne warianty

Zdarzają się również sytuacje, który dochodzi do przyznania jednemu z małżonków mieszkania, które jest nadal obciążone kredytem, który muszą spłacać razem. Taka sytuacja jest mało komfortowa dla małżonka bez nieruchomości. Generuje to wiele problemów. Wiele osób nie chce w takiej sytuacji spłacać kredytu, uważając, że skoro druga osoba używa mieszkanie, to ona powinna przejąć całe opłaty. Małżonek, który jednak zgodzi się spłacać kredyt wraz z osobą używającą mieszkanie, może ubiegać się na drodze sądowej o zwrot wszystkich poniesionych kosztów. Podstawą takiego żądania będzie orzeczenie sądu o podziale majątku, brak istnienia wspólności ustawowej małżeńskiej i dokonana spłata zadłużenia.

Jak widać, w niektórych sytuacjach kredyt bardziej scala małżonków niż więzi duchowe czy fizyczne. Niestety, ale jest to w większości przypadków bardzo mocne spoiwo, które scala Twoje osób, które kiedyś były w sobie zakochane. Teraz łączy je jedynie spłata kredytu, który jest jak wiadomo mocno uciążliwy. Niestety, takie mamy czasy.

Back to Top