Prawnik podczas problemów małżeńskich

Nieudane małżeństwa

Niestety nie zawsze dwoje ludzi, którzy składają sobie przysięgę małżeńską są w stanie jej dotrzymać. Na wspólnej drodze staje im wiele przeszkód. Narażeni są na wiele pokus. Ponadto związek małżeński to związek dwóch całkowicie różnych osób, i chociaż mogą mieć wspólne zainteresowania, podobne charaktery to jednak zawsze pozostaną odrębnymi jednostkami. Nawet w najbardziej udanych związkach prędzej czy później dojdzie do nieporozumień i rozbieżności w podejściu do pewnych spraw, a już szczególnie kiedy w rodzinie pojawią się dzieci. Większość związków poradzi sobie z trudnościami bycia razem i dzielenia wspólnie życia, lecz niestety są takie związki gdzie życie we dwoje okazuje się koszmarem i jedynym wyjściem jest rozstanie. Jeśli jednak doszło do zawarcia związku małżeńskiego nie będzie to takie proste. O wiele trudniej jest kiedy małżeństwo zgromadziło wspólny majątek i posiada dzieci.

Rozwód nie zawsze taki prosty

Wprawdzie rozwód nie może unieważnić związku zawartego przed Bogiem, jednakże stanowi rozwiązanie małżeństwa zawartego w świetle prawa. Jeśli obydwie strony chcą rozwodu sprawa nie będzie trwała długo. W przeciwnym wypadku sprawa rozwodowa może ciągnąć się latami. Jeśli jedna ze stron uważa drugą za winną rozpadu małżeństwa, a ta nie poczuwa się do winy, orzeczenie o rozwodzie może okazać się kłopotliwe. Każdy z małżonków będzie chciał ugrać na rozwodzie jak najwięcej, zwłaszcza kiedy będzie trzeba wskazać kto ma płacić alimenty. Nierzadko kwestią sporną pozostają zgromadzone dotychczas wspólnie pieniądze i dobra materialne. Kiedy jedna ze stron przyczyniła się w rażący sposób do rozpadu małżeństwa o wiele łatwiej będzie sprawiedliwie dokonać podziału majątku. Jeśli jednak w małżeństwie po prostu się nie układa, między partnerami wygasły jakiekolwiek uczucia a nie są zgodni co do podziału dóbr może pojawić się problem przy ustaleniu co do kogo ma należeć.

Dobrze skorzystać z pomocy kancelarii adwokackiej

Na początku sprawy rozwodowej dobrze jest spróbować samemu reprezentować swoje interesy przed sądem. Być może uda się rozwiązać małżeństwo w sposób polubowny, a ustanowione warunki będą zadowalające dla każdej ze stron. Gdy jednak okaże się, że każdy z partnerów chce uzyskać jak najwięcej, niesprawiedliwie podzielić się zgromadzonymi dobrami warto skorzystać z pomocy adwokata. Większość kancelarii adwokackich będzie w stanie udzielić wsparcia w tego typu sprawie. Adwokat wie jakie argumenty mogą przemówić na korzyść reprezentowanej strony. Ponadto prawnikowi jest o wiele prościej brać udział w sprawie rozwodowej jako pośrednikowi między stronami, gdyż nie przeżywa danej sprawy emocjonalnie. Nie wszyscy ludzie są na tyle silni aby samemu móc opowiadać o swoich doświadczeniach z drugą osobą, dlatego wtedy decydują się na pomoc prawnika. Oczywiście wiąże się to z pewną opłatą, usługi adwokackie nie należą do tanich, jednakże warto jest czasami poświęcić więcej pieniędzy, aby mieć spokój. Co więcej łatwiej jest osiągnąć swoje cele przy pomocy prawnika.

Tekst przy współpracy z http://kaliszewska.pl/.

Back to Top