Ekshumacja ciała. Kiedy można jej dokonywać, jaki jest jej cel?

            Ekshumacja ciała jest jedną z czynności prawno-kryminalistycznych, które mają na celu zbadanie zwłok poprzez ich otwarcie lub kontrolę tkankową. Ekshumacja ciała stała się w Polsce tematem niezwykle popularnym, dlatego warto wiedzieć, w jakim zakresie można ją wykonywać oraz kto i kiedy ją przeprowadza.

Czym jest ekshumacja?

            Ekshumacja polega na uzyskaniu środków dowodowych poprzez oględziny lub otwarcie zwłok i ewentualną ekspertyzę w celu ustalenia czy przyczyną zgonu było przestępne działanie, przy czym czynności te dokonywane są w odniesieniu do zwłok uprzednio pochowanych, a więc nie można wykonywać ekshumacji zwłok niepochowanych. Jest to działanie, które ma przynieść określony cel i nie wolno wykonywać go z powodów błahych czy na wniosek rodziny.

nagrobki

Kiedy można dokonywać ekshumacji?

            Ekshumację wykonuje się prawnie właściwie tylko w trzech przypadkach. Z jedne strony jest to moment, w którym dochodzi do śmierci gwałtownej (katastrofa, wypadek samochodowy, zabójstwo), a czynności przed pochówkiem nie zmierzały do wyjaśnienia, co było przyczyną śmierci i z punktu widzenia procesowego ponowne badanie lekarsko-sądowe jest niezbędne. Drugim przykładem jest wykonywanie ekshumacji w momencie, w którym po gwałtownej śmierci czynności przed pochówkiem pozostają wątpliwe i nie ma pewności co do prawidłowości ich wykonania. Trzecim przykładem jest potrzeba procesowa pobrania tkanek lub innego materiału, który miałby służyć wyjaśnieniu danej kwestii.

krew

           Ekshumacji dokonuje się stosunkowo rzadko, gdyż rzadko kiedy okazuje się, że w przypadku śmierci nagłej nie przeprowadzane były żadne czynności lekarskie lub – głównie w przypadku zabójstwa – lekarsko-sądowe. Dlatego ekshumacja nie jest częstym zjawiskiem, choć stała się następstwem katastrofy samolotu prezydenckiego, który w 2010 roku rozbił się w Smoleńsku, wyjaśnia Wrocławski Adwokat. Powinna jednak być przeprowadzana na wniosek rodziny, aby zadość uczynić temu, co ewentualnie wydarzyło się w trakcie nieprawidłowego pochówku.

Back to Top