Czy Rosjanin i Polak mogą założyć spółkę?

Dość często dochodzi do współpracy Polaka i Rosjanina. Współpracę tę regulują ściśle określone przepisy prawa, które z racji przynależności geopolitycznej mogą przysporzyć kilku problemów. Jakich?

Prawo unijne, a działalność gospodarcza

Dzięki obecności w Unii Europejskiej mamy do czynienia z nowym – bardziej elastycznym prawem, które daje nam możliwość zakładania spółek z obywatelami państw członkowskich na takich samych zasadach jak obywatelami naszego kraju. Jest to ogromne ułatwienie, bowiem wiele współczesnych przedsiębiorstw za sprawą walorów jakie niesie ze sobą e-biznes cechuje się zasięgiem globalnym. Problemy pojawiają się wtedy, gdy obywatel naszego kraju chciałby założyć działalność w prawnej współpracy z obywatelem państwa, które nie figuruje w strukturach UE. Przykładem takiego kraju jest właśnie Rosja. Czy założenie spółki w tej sytuacji jest możliwe?

bazylika

Odnosząc się do owej kwestii należy mieć na uwadze regulację art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672). Zgodnie z owym przepisem osoba fizyczna, która nie posiada obywatelstwa polskiego ma prawo do podejmowania oraz wykonywania działalności gospodarczej wyłącznie w następujących formach :

– spółka komandytowa
– spółka komandytowo-akcyjna
– spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
– spółka akcyjna

A zatem domniemamy Rosjanin może mieć również prawo do przystępowania do takich spółek oraz obejmowania, bądź nabywania ich udziałów wespół z akcjami o ile umowy o charakterze międzynarodowym nie stanowią inaczej.

Warto podkreślić, iż dane rodzaje działalności mogą być objęte tzw. regulacjami szczegółowymi w zakresie ich wykonywania. W takiej sytuacji owe przepisy mogą uzależniać podjęcie i wykonywanie określonego rodzaju działalności gospodarczej od posiadania uprawień zawodowych, koncesji, zezwolenia, licencji, a nawet wpisu do rejestru działalności.

flaga

Gdzie szukać szczegółowej pomocy?

Przedsiębiorcy będący w jednej z powyższych sytuacji mogą szukać pomocy w PPK, czyli Pojedynczym Punkcie Kontaktowym lub na https://szymalazaremba.pl/uslugi/prawo-spolek-wroclaw/. Za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej wspomnianej organizacji przedsiębiorca może znaleźć szczegółowe informacje na temat interesującego go rodzaju działalności gospodarczej. Do tychże informacji zaliczamy m.in. :

– właściwe przepisy prawa
– kontakty do organów realizujących procedurę
– szczegółowe instrukcje dalszego postępowania

Podsumowując – z prawnego punktu widzenia do takiej współpracy może dojść, jednak jest to rodzaj współpracy na ograniczonych warunkach. Mimo kilku niejasności natury prawnej w Polsce istnieje wiele firm o rodowodzie polsko-rosyjskim.

Back to Top