Co warto wiedzieć o prawie międzynarodowym?

            Prawo międzynarodowe jest jedną z gałęzi prawa, która obejmuje zespół norm prawnych. Zajmują się one regulacjami stosunków pomiędzy krajami oraz podmiotami międzynarodowymi. Prawo to jest zaliczane do jednego z najstarszych dziedzin. Jej początki padają na starożytność. To właśnie wtedy powstało prawo międzynarodowe oraz było już konsekwentnie rozwijane.

Geneza

            Sama nazwa prawa międzynarodowego pojawia się dopiero w XVIII wieku. Zakłada się, że zostało użyte po raz pierwszy przez angielskiego filozofa – Jeremy Bentham. Datuje się to wydarzenie dokładnie na roku 1780. Jednak w Polsce odpowiedzialny za to pojęcie jest Franciszek Kasparka, jeden z krakowskich prawników. W takim razie, jak wcześniej określano tę dziedzinę prawa? Otóż używano w tym celu terminu “prawo narodów”. Jednak funkcjonowały wówczas również zamienniki tej nazwy takie, jak: “prawo państw”, “prawo międzypaństwowe” oraz wiele innych.

Jak funcjonuje?

           Prawo międzynarodowe oczywiście posiada swoje działy. Na początkowych etapach swojego funkcjonowania, skupiało się głównie na prawie wojny. To właśnie ono określało kiedy oraz jak można przeprowadzać wojnę. Później doszło jeszcze dodatkowo prawo pokoju. Przez długi czas prawo międzynarodowe posiadało swój stały schemat, który był budowany właśnie o prawo wojny oraz prawo pokoju. Obecnie jednak prawo międzynarodowe określa przede wszystkim przez dziedzinę regulacji (więcej na http://torun-adwokat.com/odszkodowania-i-zadoscuczynienia-z-tytulu-wypadkow).

            W przypadku prawa międzynarodowego wyróżnia się także wiele źródeł międzynarodowych:

  • umowa międzynarodowa,
  • zwyczaj międzynarodowy,
  • ogólne zasady prawa
  • uchwały organizacji międzynarodowych.

            W przypadku pierwszej regulacji, jaką jest umowa międzynarodowa, to podstawowe źródło prawa międzynarodowego. Największa liczba norm jest tworzona na mocy zawierania umów międzynarodowych.

rece

Zwyczaje międzynarodowe

            Kolejna kwestia  to zwyczaj międzynarodowy. Dawniej był zaliczany jako podstawowe źródło prawa międzynarodowego. Wynikało bardzo często z jednolitej praktyki krajów zachowujących się w zbliżonych sytuacjach w podobny sposób. Po pewnym czasie pojawia się tak zwane prawo wiążące. Poszczególne kraje przestrzegały właśnie tego zwyczaju, ponieważ myślały, że tak jest właśnie w świetle prawa.

            Dodatkowo dochodzą jeszcze ogólne zasady prawa. Na chwilę obecną są one częścią składową prawa międzynarodowego. W świetle doktryny prawa nie są one odrębnym źródłem. Są one wymienione, jako jedno z podstaw wyrokowania w statucie Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej. Później zostało zaliczone do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości.

            Uchwały organizacji międzynarodowych są zaliczane do prawa międzynarodowego dopiero od połowy XX wieku.

Prawo międzynarodowe przechodziło wiele zmian

            Prawo międzynarodowe jest tym działem prawa, które przeszło sporą drogę do czasów współczesnych. W tym czasie niejednokrotnie się zmienił skutkiem, czego jest właśnie obecny stan prawa międzynarodowego, które funkcjonuje w Polsce. Jest ono bardzo ważne zwłaszcza teraz, kiedy stosunki pomiędzy poszczególnymi państwami warunkują rozwój gospodarczy. Dzięki tym regulacjom wszystko jest uporządkowane oraz unormowane.

Back to Top