Złoto – tego o nim nie wiedziałeś

Ceniony od wieków kruszec, jakim jest złoto, pełnił i pełni w historii świata ważną rolę. Dużą jego część stanowią dziś depozyty banków, skarbce bogaczy, budżety państw i regionów.

Współczesny handel też nie może obyć się bez złota. Nade wszystko najbardziej chyba jednak biżuteria. Najpiękniejsze klejnoty świata powstały między innymi dzięki takim wartościowym cechom złota, jak ciągliwość i plastyczność, które pozwalają przerabiać metal w bardzo wymyślne kształty. Z jednego grama kruszcu można wykonać nić o długości trzech i pół kilometra. Nic więc dziwnego, że zawładnęło złotą wyobraźnią artystów już bardzo dawno temu.

Złoto należy do grupy metali szlachetnych, które zawdzięczają to wyróżnienie przede wszystkim swoim cennym właściwościom chemicznym. Złoto nie utlenia się nawet po stopieniu, a topi się w temperaturze 1064oC. Nie atakują tego metalu nawet najbardziej żrące zasady. Złoto odporne jest także na działanie kwasów. Jedynie połączenie kwasu solnego i azotowego w stosunku 3:1, czyli tzw. woda królewska, jest w stanie rozpuścić kruszec. Ponadto złoto wykazuje inne cenne właściwości, choćby wysokie przewodnictwo cieplne i elektryczne. Używa się więc tego kruszcu w mechanice precyzyjnej i elektronice, w kosmonautyce, w medycynie, w przemyśle chemicznym itp. Warto w tym miejscu dodać, że już w starożytności używano złota w celu regeneracji tkanek ludzkich. Wydobyto mumię człowieka, w której kość czaszki zostały zastąpione złotą płytką. Dziś wiemy, że organizm ludzki toleruje bez szkody obecność metali szlachetnych.

Złoto występuje w przyrodzie w dużych ilościach, głównie w postaci rodzimej. Towarzyszy też w niewielkich ilościach innym pierwiastkom. Jego wydobycie nastręcza jednak wiele trudności. Aby otrzymać tonę kruszcu trzeba przerobić ogromne ilości złotonośnych skał oraz zużyć na ten cel mnóstwo energii. Szacuje się, że w każdej tonie skał jest pięć miligramów złota, a kilometr sześcienny tych skał zawiera prawie czternaście ton metalu. Jeśli dodamy do tego jeszcze złoto rozpuszczone w morzach i oceanach, rachunek okaże się całkiem pozytywny.

zlote-sztabki

Przez wieki złoto utrzymało pozycję jako podstawa przy płatnościach. Nawet obecnie, przy elektronicznym przepływie pieniędzy, kurs złota jest istotnym wskaźnikiem zdrowia światowej gospodarki. Gdy dzieje się coś złego, jak np. podczas 2008 roku, to inwestorzy uciekają z pieniędzmi w złoto. Powód jest prosty – złoto zawsze można spieniężyć. Kursy walut jak dolar czy euro mogą znacznie stracić na wartości (bo nie są powiązane ze złotem) i mogą stać się bezwartościowe. Złoto z kolei zawsze będzie reprezentowało jakąś wartość. Stąd też tak duża popularność skupu złota czy złotych monet. To połączenie inwestycji z kolekcjonerstwem i jedno z lepszych zabezpieczeń naszych oszczędności.

Back to Top