Biznesplan i jego stałe elementy składowe

Każdy biznesplan posiada swą określoną strukturę. W znacznej większości przypadków celem wykreowania biznesplanu jest ubieganie się o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych, bądź uzyskanie dotacji względem danego przedsiębiorstwa, bądź projektu. To właśnie z tej przyczyny biznesplan powinien zawierać merytoryczne informacje i rzeczowe dane. Struktura tytułowego dokumentu nosi cechy indywidualne i w dużej mierze uwarunkowana jest od rodzaju branży, wielkości przedsiębiorstwa, a także skonkretyzowanego celu. Pomimo cech indywidualnych w biznesplanie występuje także kilka punktów stałych. Jakich? Odpowiedź w dzisiejszym artykule!

Struktura oraz istotne elementy

Przed wykreowaniem profesjonalnego biznesplanu należy poznać jego strukturę oraz tzw. elementy stałe, które wchodzą w jej skład. Ciekawostkę stanowi fakt, iż nie ma jednej i stałej struktury względem której biznesplan powinien być stworzony. Zostaje ona dopasowana na podstawie kryteriów takich jak – rodzaj odbiorcy oraz styl osoby tworzącej tytułowy projekt. Pomimo to struktura posiada punkty stałe do których zaliczamy chronologicznie – streszczenie, charakterystykę, opis produktu bądź usługi, otoczenie wewnętrzne, otoczenie zewnętrzne, marketing oraz sprzedaż, plan oraz harmonogram działań, analizę finansową, a także załączniki.

Streszczenie, czyli opis przedsięwzięcia

Streszczenie zwane również opisem przedsięwzięcia jest pierwszą – w dużej mierze kluczową częścią biznesplanu. Eksperci zalecają stworzenie opisu przedsięwzięcia w końcowej fazie kreowania biznesplanu, bowiem to właśnie owo streszczenie zawiera najważniejsze informacje dotyczące poszczególnych faz dokumentu. O ważnej roli streszczenie opowiada ekspert – Łukasz Wiśniewski :

„…Streszczenie śmiało można określić wizytówką naszego biznesplanu. Z własnego doświadczenia wiem, że ważni inwestorzy mając na biurku kilkadziesiąt, a nawet kilkaset biznesplanów nie doczytują większości z nich kończąc właśnie na ostatniej kropce streszczenia. Jeśli ów rodzaj wstępniaka jest przygotowany rzetelnie i ciekawie, to może skutecznie wzbudzić zainteresowanie osoby czytającej. W przeciwnym razie dalsza analiza zazwyczaj nie ma sensu…”

Do najważniejszych elementów streszczenia zaliczamy cel przygotowania biznesplanu, wysokość kwoty jaką dysponujemy, skonkretyzowany opis produktów, bądź usług, opis umiejętności kadr pracowniczych oraz szczegółowy wykaz danych finansowych.

Przedsiębiorstwo oraz jego charakterystyka

Paradoksalnie charakterystyka przedsiębiorstwa jest krótkim rozwinięciem wstępnego opisu naszej działalności. W tym przypadku mamy do czynienia z większą ilością szczegółów do których zaliczamy elementy takie jak nazwa firmy oraz jej adres, status prawny przedsiębiorstwa, datę rozpoczęcia działalności, charakterystykę właścicieli, potencjalne osiągnięcia oraz wyróżnienia, wykaz posiadanych zasobów oraz jedno z ważniejszych ogniw – cel, misję oraz historię naszej firmy.

Przy współpracy z https://pbkb-adwokaci.pl/

Back to Top