Prawo – jeden z najpopularniejszych kierunków studiów w Polsce

Prawo jest jednym z najczęściej wybieranych kierunków studiów przez maturzystów w Polsce. Nie bez powodu więc osoby ubiegające się o przyjęcie na uczelnie muszą posiadać niemalże rewelacyjnie zdaną maturę. Poza wzorowymi ocenami widniejącymi na świadectwie dojrzałości niezbędne jest uzyskanie wysokiej skali procentowej na egzaminach z przedmiotów humanistycznych, w które zalicza się oczywiście język ojczysty, język obcy, historia i WOS. Jak przebiega rektutacja na studia i jaką formę przyjmuje tryb nauczania studiów prawniczych?

Rekrutacja na studia prawnicze

Jak wykazują wyniki ankiet, najczęściej wybieranymi uczelniami wyższymi są szkoły publiczne, obecnie posiadające bogatą ofertę nauczania, która skupia aż 16 wydziałów prawa. Rekrutacja w takich szkołach odbywa się w oparciu o ustawę „Prawo o szkolnictwie” uchwalonej 27 lipca 2005 r. Szczegółowe zasady rekrutacji kandydatów na studia określane są przez senaty szkół wyższych.

Warto zaznaczyć, że wszystkie wyższe szkoły oferujące potencjalnym studentom naukę na kierunku „Prawo” biorą pod uwagę podczas rekrutacji progi punktowe egzaminów maturalnych (do wyczerpania limitu miejsc wg rankingu najwyższej zdawalności) z takich przedmiotów jak WOS, historia, język polski oraz jeden z wybranych języków obcych (może to być j. angielski, niemiecki, francuski, włoski itp.).

Podczas rekrutacji niezbędne jest opłacenie kosztów związanych z przyjęciem na dany kierunek studiów. Często kwota ta mieści się w granicach 80-200 zł. Ciekawostką jest fakt, iż władze niektórych uczelni wyższych biorą pod uwagę uzyskane wyniki w egzaminie dojrzałości z tzw. języków martwych (np. j. Łaciński), a także przedmioty ścisłe np. matematyka.

Oferta najpopularniejszych Uczelni Wyższych w Polsce

UNIWERSYTET WARSZAWSKI

Wymagania: Nowa Matura – historia, WOS, wybrany język obcy), Stara Matura – historia, WOS, wybrany język obcy).

Oferta: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego jako jedyny oferuje swoim studentom aż 300 najróżniejszych wykładów specjalizacyjnych i konserwatoriów, w których uczniowie mogą uczestniczyć już podczas pierwszego rou studiów. Większość z nich przyjmuje formę seminariów.

uniwersytet-warszawski

Studenci pierwszego roku mają również możliwość uczęszczania na zajęcia z przedmiotów ogólnouniwersyteckich, które oferowane są przez inne wydziały Uniwersytetu Warszawskiego.

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

Wymagania: Nowa Matura – historia, WOS rozszerzony, język obcy podstawowy lub rozszerzony (pisemny), Stara Matura – średnia wyliczana z wyników matury pisemnej, ustnej i świadectwa ukończenia szkoły średniej (nie może być niższa niż 4,5).

prawo-na-uj

Oferta: Na wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego istnieje możliwość indywidualnego kształtowania własnego programu studiów. Oznacza to, że każdy student może rozwijać swoje zainteresowania poprzez odpowiedni dobór przedmiotów.

Każdy z wybranych przedmiotów warunkowany jest zdaniem egzaminu, gdzie na pierwszym roku wymagane jest zdanie egzaminu z prawoznastwa, prawa rzymskiego, logiki, prawa rzymskiego, prawa konstytucyjnego, historii prawa oraz wychowania fizycznego. W pozostałych latach uczeń zdaje egzaminy z wybranych przez siebie przedmiotów, które odbywają się w czterech terminach.

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

Wymagania: Nowa Matura- język polki rozszerzony pisemny oraz jeden dodatkowy przedmiot (historia rozszerzona lub podstawowa, geografia rozszerzona, matematyka rozszerzona, WOS rozszerzony).

uniwersytet-mikola-kopernika

Oferta: Oferta, oprócz wykładów i ćwiczeń skupia się na tzw. „fakultetach”, które wybierane są przez studentów. Uczniowie studiujący dziennie posiadają możliwość nauki w trybie indywidualnym, dzięki której studia przebiegają według własnego programu.

Back to Top