Slang detektywistyczny – popularne zwroty

Każda branża posiada swój wyodrębniony język, która ułatwia porozumiewanie się w sprawach z nią związanych. Nie inaczej jest z detektywami, którzy stosując wiele zwrotów nie tylko mogą się swobodniej komunikować, ale także skupić się na tajemnicy zawodowej, która jest nader istotna dla prowadzenia określonego śledztwa. W dzisiejszym artykule zaprezentujemy najpopularniejsze zwroty zaczerpnięte z mowy potocznej detektywów wespół z ich objaśnieniem. Zapraszamy do lektury!

Figurant

Jest to osoba wobec której prowadzone są działania operacyjne. Używając takiego określenia detektywi mogą unikać operowania danymi osobowymi, które są zawsze bardzo istotne dla sprawy. Pośród operacji prowadzonych względem figurantów jedną z najpopularniejszych jest cicha obserwacja, która wymaga zwiększenia poziomu bezpieczeństwa informacyjnego.

Spalanie twarzy

Jest to proces nadmiernego zbliżenia się do wspomnianego figuranta. Innymi słowy zbyt bliski kontakt detektywa z figurantem, który może skutkować rozpoznaniem twarzy osoby prowadzącej operację. W takich sytuacjach jedynym rozwiązaniem jest zmiana zespołu realizującego czynności operacyjne w celu ponownego uśpienia osoby podejrzanej.

Obserwacja dyszlowa

Zwana także obserwacją na dyszel. Jest to operacja polegająca na śledzeniu pojazdu figuranta, bądź grupy figurantów pojazdem własnym. Wielokrotnie podobna fraza padała w filmach anglojęzycznych pod nazwą „siedzieć komuś na ogonie”. Znaczenie jest bardzo podobne, choć obserwacja na dyszel zakłada bliski, acz cichy kontakt z figurantem.

Chodzenie tyłem

Jest to opis osoby, która posiada innymi słowy oczy dookoła głowy. Wzmożona czujność tego rodzaju postaci sprawia, że działania operacyjne są bardziej newralgiczne i należy zachować szczególną ostrożność. Bardzo często umiejętność ta stanowi domenę byłych detektywów, policjantów oraz pracowników służb.

Miastowy

To rodzaj określenia ukazującego lokalne osoby związane ze światem przestępczym. Bardzo często są to członkowie zorganizowanych grup, którzy charakteryzują się popularną metodą przeprowadzania działań przestępczych. Określenie „miastowi” jest także używane względem lokalnych bandytów w przypadku funkcjonariuszy policji.

Firma

Jest to zwyczajowe określenie policji, a mówiąc ściślej – komendy, bądź posterunku. Fraza ta funkcjonuje zarówno w slangu przestępczym, jak i pośród funkcjonariuszy. Jej geneza sięga czasów minionej epoki, a za jej popularyzację odpowiedzialni byli dawni funkcjonariusze służb specjalnych.

Na Japończyka

Metoda obserwacji, która polega na wywołaniu wrażenia u figuranta, że jest on obserwowany w celu uzyskania innych korzyści związanych z prowadzoną operacją. Zadaniem tego rodzaju operacji jest odwrócenie uwagi figuranta od innych czynności, bądź pozbawienie go poczucia anonimowości i prywatności.

Uchol

Informator policyjny. Osoba, która dostarcza określone informacje związane z danym śledztwem, bądź czynnościami operacyjnymi. Informacje te nie mają charakteru formalnego i rzadko figurują w aktach sprawy, ale za to walnie przyczyniają się do rozwiązania danej zagadki. Uchole często uczestniczą w układzie z policjantami oraz śledczymi w celu osiągnięcia obopólnych korzyści.

Przy współpracy z biuro detektywistyczne jelenia góra.

Back to Top