Ugoda podczas rozwodu – jak to wygląda w praktyce

Rozwód jest niezwykle trudnym wydarzeniem pod względem emocjonalnym, które swoim działaniem dotyka bardzo mocno obie jego strony. Nawet jeśli do rozpadu więzi małżeńskiej doszło już dawno, to jednak mimo wszystko z pewnością wiele osób stających na Sali rozpraw odczuwa pewnego rodzaju smutek. Sprawa jest znacznie trudniejsza, jeśli małżonkowie nie potrafią się pomiędzy sobą porozumieć tocząc wojnę przy użyciu prawników. Znacznie lepszym i mniej bolesnym rozwiązaniem jest znalezienie sposobu na porozumienie stron.

Ogólnie mediacja, choć znana już od bardzo dawna, jest nadal bardzo rzadko stosowana i przy konfliktowych sprawach jak rozwody to sąd musi rozstrzygać szczegóły podziału majątku i inne sporne kwestie. Tymczasem to właśnie mediacja i skorzystanie z usług mediatora pomaga uniknąć długich rozpraw i daje możliwość podziału majątku tak by obie strony były zadowolone i nikt nie czuł się stratny – mówi nam w rozmowie przedstawiciel toruńskiej kancelarii adwokackiej torun-adwokat.com. Często gdy strony usiądą na spokojnie z mediatorem to rozmowa ma zupełnie inny charakter niż na sali sądowej gdzie każda ze stron atakuje stronę przeciwną.

W przypadku gdy w danym związku obecne są dzieci, sprawa posiada jeszcze więcej innych dodatkowych punktów, które powodują konflikt i muszą zostać wzięte pod uwagę. Pierwszym punktem rodzącym wiele konfliktów jest oczywiście podział obowiązków byłych małżonków i przyznanie praw rodzicielskich a także kwestia związana z alimentami.

Warto jednak usiąść wspólnie i przemyśleć jak wiele pieniędzy potrzebują nasze dzieci na swoje właściwe utrzymanie. Ważne jest by starać się zapewnić dzieciom życie na podobnym poziomie jak było to do tej pory. Rozwód rodziców jest dla nich wystarczająco stresującym i bardzo silnym wydarzeniem. Po podliczeniu kosztów utrzymania wraz z kosztami zakupów zabawek, ubrań oraz innych przedmiotów byli partnerzy powinni określić wysokość wkładu, jaki może ponieść każdy z nich na rzecz wychowania dzieci. Takie rozwiązanie jest w pełni sprawiedliwe, biorąc pod uwagę, że to przeważnie matka zajmuj się wychowaniem dzieci na co dzień.

Kolejną bardzo ważną sprawą wymagającą konkretnego ustalenia jest również właściwy podział majątku. Mowa tutaj zarówno o podziale mieszkania, domu, wszystkich mebli, sprzętu AGD i RTV. Przy odrobinie dobrej woli z pewnością również tę kwestię można omówić w sposób spokojny i wolny od agresji oraz złości. W ugodzie należy także umieścić informacje dotyczące zobowiązań finansowych takich jak opłaty za kredyty czy też pożyczki.

Najlepszym pomysłem jest oczywiście dzielenie się kosztami po połowie, nie zawsze jednak jest to uzasadnione np. w przypadku, gdy jedna ze stron pozostaje we wspólnym domu. Jeśli porozumienie pomiędzy małżonkami nie jest możliwe, warto jest zwrócić się o pomoc do mediatora prawnego, który pomoże rozwiązać konflikt i ustali wysokość poszczególnych świadczeń. W ostateczności konieczne będzie stawienie się w sądzie i ustalenie tego rodzaju spraw w obliczu wszystkich osób zgromadzonych w sądzie. Czasem zdarza się tak, że jedynie takie postępowanie jest najbardziej skuteczne i dające gwarancję uzyskania właściwego rozwiązania.

Back to Top